Bäckalängan

Håller på med iordningställande av en av mina längor,

det är nästan klart för kommande verksamhet, såsom

utställningar, performances, musik och annat som passar in,

under årets varma period. Kul, och som vanligt mycket jobb.

Arbetsnamnet är än så länge Bäckalängan , för att min tomt/hus

heter Bäckstugan, men i praxis säger man ju Längan…