Om att skapa skulpturer

Att materialisera en känsla eller en osägbar tanke,
en immateriell struktur som bara går att formulera i en form.

Materialet jag arbetar med har sitt eget liv
det formar sig själv med mig som redskap.
Min kropps tankar i tid och rum. En meditativ
arbetsprocess, där man når arketypiska nivåer.
Det allmänmänskliga där vi möts i andra rum,
i andra dimensioner, i en sanning bortom den yttre världen.

I konstverket möter konstnären sig själv
och åskådaren likaså, hittar en öppning
där man förvandlas och lyfts ur de vardagliga bindningar.