Nedan kan du klicka till 12 bildsidor med mina skulpturer.
      Klickar du där på en bild, förstoras den.

      Om du vill ha upplysningar om konstverken
      (titel, material, storlek, pris, etc), frågar du mig via eMail.
      Vill du veta något om min person titta i Curriculum Vitae.

      Vill du köpa mina verk, erbjuda mig utställningar,
      utsmyckningsuppgifter etc, skickar du mig eMail.

     Bildsida 1                 Bildsida 2                 Bildsida 3

     Bildsida 4                 Bildsida 5                 Bildsida 6

     Bildsida 7                 Bildsida 8                 Bildsida 9

     Bildsida 10               Bildsida 11               Bildsida 12

                                      Curriculum Vitae              eMail