LORE NYNNELL

Att materialisera en känsla eller en osägbar tanke, en immateriell
struktur som bara går att formulera i en form.

Materialet jag arbetar med har sitt eget liv, det formar sig själv
med mig som redskap. Min kropps tankar i tid och rum. En
meditativ arbetsprocess där man når arketypiska nivåer.
Det allmänmänskliga. Där vi möts i andra rum, i andra
dimensioner, i en sanning bortom den yttre världen.

I konstverket möter konstnären och åskåderen
sig själv, hittar en öppning där man förvandlas
och lyfts ur de vardagliga bindningarna.

eMail:  lore@nynnell.se                                             Besök nr:  

SKULPTURER